INFO TELEFON 01 2323 877; 01 2323 992

USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA APARATA, POPRAVCI, REZERVNI DIJELOVI

U  cilju pospješenja zadovoljstva krajnjih korisnika, predstavništvo Vaillant Hrvatska ustrojilo je posebnu skupinu ovlaštenih servisera pod nazivom VSS-Vaillant Service Sistem.

Danas VSS grupacija čini najbolju servisnu organizaciju na području toplinarstva a mi kao najveći VSS servis Vam omogućavamo:

-KOMFOR SANITARNE TOPLE VODE I GRIJANJA 365 DANA U GODINI

-UGOVORE O ODRŽAVANJU APARATA U I VAN JAMSTVENOG ROKA PO POSEBNIM PROMOTIVNINIM CIJENAMA USLUGA ČIŠĆENJA I POPRAVAKA TE POPUSTA NA REZERVNE DIJELOVE

-DEŽURSTVA U VRIJEME BLAGDANA I PRAZNIKA

-VRHUNSKI ŠKOLOVANE VAILLANT SERVISERE SA CERTIFIKATOM VAILLANT ŠKOLSKOG CENTRA

-VLASTITI ISPITNI CENTAR

-KOMPLETAN LAGER ORIGINALNIH VAILLANT REZERVNIH DIJELOVA

-POPRAVKE UNUTAR 24 SATA

-JAMSTVO NA SVE IZVEDENE USLUGE TE REZERVNE DIJELOVE

-OBAVEZATNO IZDAVANJE RAČUNA-RADNOG NALOGA SA IMENOM I PREZIMENOM SERVISERA TE ISKAZANOM CIJENOM I pdv-om